Skip to main content

Privacyverklaring van DJBram.nl

Contactgegevens:
– Website: https://www.djbram.nl
– Adres: Europalaan 500, 3526KS Utrecht
– KVK-nummer: 64861856

De Functionaris Gegevensbescherming van DJBram.nl is bereikbaar via info@djbram.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
DJBram.nl verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@djbram.nl, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking:
DJBram.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren van overeenkomsten
– Voldoen aan wettelijke verplichtingen
– Communicatie met klanten

Geautomatiseerde besluitvorming:
DJBram.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die significante gevolgen hebben voor personen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na een relevante datum, zoals een feestdatum, vanwege wettelijke verplichtingen met betrekking tot belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
DJBram.nl deelt persoonsgegevens met derden, zoals DJ’s die optreden namens DJBram.nl, alleen indien nodig voor het uitvoeren van overeenkomsten.

Cookies:

DJBram.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via hun internetbrowser-instellingen.

Rechten van betrokkenen:
Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, en overdraagbaarheid van gegevens. Ook hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens:
DJBram.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongeoorloofde wijziging.

Protocol en meldpunt datalekken:
DJBram.nl beschikt over een protocol en meldpunt voor datalekken om adequaat te kunnen reageren op eventuele datalekken.

DJBram.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van betalingen, communicatie met klanten, en voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens, neem contact op met info@djbram.nl. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.